(0)

Aktualności

Tylko do końca 2019 roku obowiązują stare wzory protokołów "powypadkowych" i zaświadczeń. Czy jesteś gotowy na zmiany? Przypominamy, że zgodnie z

Zapraszamy na seminarium pt. Wykreuj modę na bezpieczeństwo", która jest organizowana w ramach kampanii społecznej na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka. Seminarium odbędzie się w Pałacu w Jabłonnie w dniu 9 października. Organizatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP PIB wraz z CIOP- PIB.

Nastąpiły zmiany we wzorach dokumentów tworzonych przez służby bhp! Małe zmiany ale duży problem jeśli ktoś korzysta z nieaktualizowanych programów do obsługi dokumentacji!

Szkolenie dla pracowników działów kadr, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi poświęcone problemom pozostającym na zbiegu ich obowiązków z obowiązkami osób zajmujących się BHP w firmie. W programie szkolenia m.in. Co osoba zajmująca się dokumentacją pracowniczą i szkoleniami powinna wiedzieć o dokumentacji BHP? Jak radzić sobie z wystawianiem skierowań na badania lekarskie, kierowaniem na odpowiednie szkolenia okresowe bhp, zagadnieniami związanymi z mobbingiem.

Każdy pracodawca u którego występują substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym ma obowiązek składać pisemną informację do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy. Informacja powinna być przekazana do 15 stycznia, za rok ubiegły.

20.11.2017

Zmiany w prawie

Przepisy prawa są podstawą działania każdego pracownika służby bhp, dlatego trzeba być na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Jeśli chcesz się dowiedzieć co się zmieniło, jak w praktyce uwzględnić najnowsze zmiany w prawie w dokumentacji bhp, jakie są nowe interpretacje starych przepisów, jakie zmiany mogą nas czekać w nadchodzącym roku, jakie obowiązki ciążą na służbach bhp ze względu na ochronę danych osobowych zapraszamy na grudniowe szkolenie.

Konferencja w ramach kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" pt. "Jak zarządzać bezpieczeństwem w różnorodnym środowisku pracy" odbędzie się 19 października 2017 roku w Jabłonnie. Zapraszamy pracodawców, specjalistów bhp, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Różnice międzypokoloniowe, kulturowe czy narodowościowe są ważne w zarządzaniu bezpieczeństwem i nie tylko. Można będzie dowiedzieć się jak docierać, jak motywować pracowników tak różniących się między sobą.

Masz wątpliwości czy przetwarzasz dane osobowe? Czy dane którymi administrujesz są objęte zapisami ustawy o ochronie danych osobowych? Czy powinieneś wdrożyć Politykę Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych? Słusznie. Jeśli prowadzisz postępowania powypadkowe, wystawiasz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp, prowadzisz działania marketingowe masz obowiązki wynikające z ustawy. Dowiedz się czy baza danych, którą prowadzisz powinna być zgłoszona do GIODO i jak to zrobić.

Jakie działania powinien podejmować pracodawca, aby zapobiegać mobbingowi w swojej organizacji? Jakie konsekwencje powoduje lekceważenie mobbingu?