(0)

Aktualności

Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle to impreza, która towarzyszy targom Innowacje –Technologie –Maszyny Poznań 9-12 czerwca 2015 roku. Targi były poświęcone przede wszystkim najnowszym maszynom i ciekawym technologiom. Przy okazji prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych nie mogło zabraknąć również tematów dotyczących bezpieczeństwa, tym bardziej, że w bieżącym roku nie odbyły się targi SAWO.

Tematyka konferencji: Rozważania i dyskusja naukowa obejmować będzie trzy główne obszary: Środowiskowe zagrożenia zdrowia Ochrona środowiska Wyzwania ochrony pracy

W czerwcu po raz kolejny spotkają się w Poznaniu handlowcy oraz safety managerowie i pracownicy działów bhp. W dniach 9-12 czerwca odbędzie się tu Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle organizowany w cyklu dwuletnim w ramach największych w Europie Środkowo - Wschodniej targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska. Poza ekspozycją wystawców atutem Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle przyciągającym rzesze profesjonalistów z branży BHP jest bogaty program wydarzeń

W Rumii koło Gdyni w dniach 17-18 czerwca odbędą się bezpłatne seminaria organizowane przez Wortal Energoelektronika.pl.

Dzisiaj odbywa się kolejna konferencja poświęcona zapobieganiu stresowi w pracy. Tym razem odbywa się we Wrocławiu.

Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym m.in. jeżeli kierowca w terenie zabudowanym przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h, zostanie mu zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące.

Konferencja"Profilaktyka zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą organizowana jest w ramach europejskiej kampanii informacyjnej “Stres w pracy? Nie, dziękuję!”. Odbędzie się 22 maja 2015 r. w Rzeszowie.

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie przepisów dotyczących telepracy, który przewiduje uelastycznienie zasad stosowania telepracy oraz zmiany odpowiedzialności pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do telepracownika.

Ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że zadania służb bhp określone w rozporządzeniu są wykonywane niewłaściwie zarówno w mniejszych zakładach pracy, gdzie wykonywanie zadań powierzono osobom określonym a art. 23711 KP jak i w większych, gdzie zatrudnia się służbę BHP etatową.

Nie każdy wie, że nie tylko pracodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Artykuł 55 kodeksu pracy pozwala na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika. Może się tak stać, jeśli pracodawca nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków, będzie rażąco na ruszał prawa pracownika lub jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ warunków pracy na pracownika.