(0)

Aktualności

Ze sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w wielu zakładach pracy występują poważne nieprawidłowości dotyczące organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziś Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, ale również Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

Przygotowanie atrakcyjnej dla pracowników imprezy promującej i upowszechniającej zagadnienia bhp, nie jest łatwe. Ważna jest m.in. skala przedsięwzięcia, rodzaj zaplanowanych atrakcji, a także dobór odpowiednich narzędzi promocji. Zapraszamy na warsztaty, które pozwolą przygotować event BHP w bezpiecznych warunkach, i co ważne pod okiem Pani Agnieszki Szczygielskiej, która zadba, też o Państwa promocję.

18-19 maja w Ośrodku Szkoleniowym Delphi BDU odbędzie się szkolenie okresowe służb bhp w bardzo atrakcyjnej formie - dwa dni zajęć, połączone z samodzielnym studiowaniem materiałów szkoleniowych. Organizator zapewnia, że na szkoleniu uzyskają Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu BHP. Część zajęć jest prowadzona w formie warsztatowej, co dodatkowo pozwala na wymianę doświadczeń między uczestnikami.

20 maja 2015 r. odbędzie się seminarium przeznaczone dla osób, które planują organizację dni bezpieczeństwa w swoich zakładach pracy po raz pierwszy lub dla tych, którzy poszukują pomysłów na organizację kolejnych takich wydarzeń. W trakcie prezentacji będą Państwo mieli okazję poznać doświadczenia osób, które zrealizowały takie projekty w swoich firmach. Prezentacje odbędą się w ramach kampanii „Podziel się bezpieczeństwem –promuj dobre praktyki” koordynowanej przez CIOP PIB.

Na podstawie znowelizowanego art. 229 kodeksu pracy z dniem 1 kwietnia 2015r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2015.457 z dnia 30 marca 2015r.)

21 kwietnia 2015 roku zapraszamy na bezpłatną konferencję zorganizowaną przez Vortal Energoelektronika.pl. Tematyka konferencji skierowana jest do: osób z pionu utrzymania ruchu, z działu zakupów, projektantów, kierowników oraz koordynatorów BHP i P.POŻ, biur techniczno-inżynieryjnych, techników z działu UR, kierowników produkcji, mistrzów UR, specjalistów ds. UR i BHP, diagnostyków.

Urząd Dozoru Technicznego organizuje cykl bezpłatnych spotkań poświęconych bezpieczeństwu instalacji i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w wielu miastach Polski.

XVII edycja „Targi BHP” w Katowicach 10-12 marca 2015 roku. http://www.behape.fairexpo.pl/index.php

W dniach 5-6 marca uczestniczyliśmy w konferencji inaugurującej kampanię Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Fantastyczne wydarzenie. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym przedstawiciele różnych zakładów pracy m.in. Instal Projektu Gawłowscy, Ścierzyńscy sp. j., Nestle S.A., Icopal S.A. przedstawili prezentacje dobrych praktyk wdrożonych w ich firmach. Najciekawszą częścią były warsztaty poświęcone planowaniu kampanii informacyjnej.