(0)

Aktualności

18 lutego 2015 roku Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu w gmachu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015. Dokument, oceniony wcześniej pozytywnie przez Radę Ochrony Pracy, przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

11.02.2015

Dzień numeru 112

11.2 przypada europejski dzień numeru 112. Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Rusza kampania informacyjna "Podziel się bezpieczeństwem - promuj dobre praktyki bhp". Kampania poświęcona jest upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa wśród przedsiębiorstw. Dobre praktyki rozumiane są jako "projekty, działania czy techniki, które prowadzą do dobrych lub bardzo dobrych wyników przedsiębiorstwa w zakresie bhp". Takim działaniom będą poświęcone konferencje, spotkania, publikacje. Informacje o tych przedsięwzięciach można znaleźć w naszych Wydarzeniach.

W dniach 5-6 marca 2015 r. w Hotelu Wityng w Mikorzynie k.Konina odbędzie się konferencja w ramach Kampanii informacyjnej "Podziel się bezpieczeństwem - promuj dobre praktyki"

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Zmiana regulacji dotyczących profilaktycznych badań lekarskich kandydatów do pracy

Od 24 września obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie NDN i NDS

Mimo wielokrotnych szkoleń bhp nie każdy wie, że wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu. Co z tego wynika?

Jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca, a jaką służba bhp? Można się tego dowiedzieć na szkoleniu okresowym bhp dla pracodawców. Uruchomiliśmy takie szkolenie w formie e-learnigowej na naszym portalu. Serdecznie zapraszamy!

Uruchomiliśmy szkolenie okresowe bhp dla przedstawicieli handlowych, w którym uwzględniliśmy zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Jedna z zasad dotyczy tankowania do pełna. Sprawdź dlaczego jest to ważne.