(0)

Aktualności

14.05.2014

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pracy

28 kwietnia 2014 r., jak co roku, w wielu krajach organizowane są uroczystości
związane z problematyką ochrony człowieka w procesie pracy.
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, proklamowany
w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), organizowany
jest na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Obchody w krajach
członkowskich są wspierane przez MOP na zasadzie trójstronnej współpracy
przedstawicieli pracodawców, pracowników i organów władzy, przy udziale
instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych. Światowy Dzień
jest okazji do organizowania kampanii promujących w poszczególnych krajach
wiedzę o problematyce zdrowej, bezpiecznej pracy i potrzebie ochrony
człowieka w procesach pracy. W tym roku temat przewodni obchodów to:
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w stosowaniu substancji chemicznych w pracy
Safety and Health in the Use of Chemicals at Work

zobacz wszystkie