(0)

Aktualności

15.05.2014

Rada Ochrony Pracy o szkoleniach w obszarze bezpieczeństwa i ochrony pracy

Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Pracy w ramach działań kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji szkoleń w dziedzinie bhp w 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła blisko 3 tys. kontroli w zakładach pracy z różnych branż, m.in. przetwórstwa przemysłowego, handlu i napraw. Skontrolowane zakłady zatrudniały łącznie ok. 107 tys. pracowników - 56 proc. stanowiły firmy, w których pracowało do 9 osób, 33 proc. - od 10 do 49 pracowników, 9 proc. - od 50 do 249 pracowników i 2 proc. - nie mniej niż 250 pracowników.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy.

 

zobacz wszystkie