(0)

Aktualności

11.07.2014

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy, którego celem jest inspirowanie do podejmowania przez pracodawców i pracowników działań związanych z poprawą warunków pracy i bezpieczeństwa oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych oraz przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach:

A – rozwiązania techniczne i technologiczne,

B – prace naukowo-badawcze,

C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Wnioski konkursowe mogą składać pracownicy (indywidualni lub zespoły, tj. projektanci, konstruktorzy, technolodzy, mistrzowie, pracownicy naukowi, studenci i inni), których rozwiązania lub opracowania zostały zastosowane w ostatnich 2 latach.

Zgłoszone prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  • efekty techniczne (poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzeń lub technologii),
  • osiągnięta poprawa warunków pracy (liczba osób objętych poprawą),
  • zakres zastosowania i możliwość upowszechnienia,
  • efekty ekonomiczne,
  • wpływ na tworzenie kultury bezpieczeństwa.

 

Wnioski można składać do Sekretariatu Konkursu (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa) w terminie do 31 sierpnia br. Ocena zgłoszonych rozwiązań oraz wręczenie nagród nastąpi do 31 grudnia br.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie CIOP-PIB: www.ciop.pl

zobacz wszystkie