(0)

Artykuły

Co roku, kiedy nadchodzi lato, pojawiają się zapytania dotyczące obowiązków pracodawców i praw pracowników podczas upałów. Za oknem słońce, termometr pokazuje 30 i więcej stopni Celsjusza, a pracownicy zastanawiają się, czy w takich warunkach praca w ogóle jest dozwolona. W dzisiejszym artykule postaramy się na te pytania odpowiedzieć.

Warto wiedzieć jakie uprawnienia ma kontrolujący zakład pracy Inspektor PIP, ponieważ kontrola może zdarzyć się we wszystkich firmach i instytucjach zatrudniających pracowników. Nie muszą to być pracownicy etatowi, mogą to być osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe mają charakter kształcenia, dokształcania i doskonalenia pracowników, a organizowane są i przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w ramowych programach.

„Zrównoważone życie zawodowe w każdym wieku” pod takim hasłem odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona nowej kampanii europejskiej „Bezpieczni na stracie-zdrowi na mecie”. W CIOP-PIB 18 maja zebrali się przedstawiciele nauki z Polski i zagranicy, reprezentanci urzędów państwowych związanych z pracą oraz przedstawiciele pracodawców i pracowników. Wystąpienia dotyczyły wielu różnych problemów związanych ze starzejącym się społeczeństwem i wyzwaniami jakie to zjawisko stawia przed Państwem

Nie każdy pracodawca zdaje sobie sprawę, że utrata przez pracownika zdolności do pracy na skutek wypadku przy pracy, może kosztować ponad 60.000 zł. Wśród innych kosztów wypadku przy pracy, takich jak koszt: czasu straconego z powodu wypadku, zastępstw, napraw sprzętu, odszkodowań i innych, należy też uwzględnić koszt przystosowania stanowiska pracy do pracownika, który utracił zdolność do wykonywania pracy.

W 2016 roku tematem kampanii Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest "Stres w miejscu pracy: wspólne wyzwanie".

Kto może spodziewać się kontroli PIP w 2016r.?
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, na posiedzeniu w dniu 10 marca 2016 r. w gmachu Sejmu, przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018. W dokumencie przedstawionym przez Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy, określone zostały założenia programowe oraz cele, jakie PIP chce zrealizować w najbliższych latach.

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnieni pracownicy oraz pracownicy już pracujący odbywają analogicznie szkolenie wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich grup zawodowych, w tym również osób podejmujących pracę bądź już pracujących w służbie zdrowia.

Służba medycyny pracy
Służba medycyny pracy to pojęcie znane w branży zajmującej się ochroną zdrowia pracujących, ale czy rozumiemy jak bardzo zazębiają się kompetencje służby bezpieczeństwa i higieny pracy i służby medycyny pracy i czy widzimy to w swojej codziennej pracy?

Czynniki szkodliwe dla zdrowia należy monitorować w ściśle określonych terminach. Rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).